رنگ آب بندی

رنگ آب بندی رنگی غلیظ با رنگ لاجوردی می باشد و در قالب سازی و ساخت قطعات دقیق جهت چک کردن دقت و تلرانس سطوح مقابل که در هم چفت می شوند و باید از دقت و تلرانس بالایی برخوردار باشند بکار می رود.

طریقه مصرف: یکی از سطوح با لایه ای نازک از این رنگ پوشانده می شود و با مماس کردن سطح دیگر در صورت وجود برجستگی ها ناخواسته در سطوح مقابل اثری از رنگ ایجاد خواهد شد و نشانگر نقاطی می باشند که باید اصلاح شود.

این محصول در بسته های CC 200 و 500 CC پلمپ با درب Easy Open ارائه می شود.